GEMA s.r.o.

Rating a informácie o GEMA s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre GEMA s.r.o. 43345 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 727. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9162% spoločností je horších ako GEMA s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti GEMA s.r.o." href="http://gema.sk-rating.com/">
   <img src="http://gema.sk-rating.com/gema.png" width="150" height="25" alt="Rating GEMA s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating GEMA  s.r.o.

Odkazy

Spoločnosť je vedená v registri účtovníkov.

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia